Trần Đức Minh

360.yahoo.com/oldlight2002
Member / Cấp bậc: 1
Hà nội
Tham gia: 09-08-2006
 • Đã xem: 1122 trang
 • Lượt Fav: 4
 • Lượt watch: 0
 • ZDA point: 199

TỰ GIỚI THIỆU

A beginner in art...

Bạn bè Tất cả

 • maxmax
 • allnewallnew
 • aikoaiko
 • maroonedmarooned
 • witheredwingswitheredwings
 • traccytraccy

LƯU BÚT

 • dinnerclub January 8, 2008, 3:35 pm
  dinnerclub
  cám ơn bạn đã FAV cho mình!
  thanks!
 • oldlight May 16, 2007, 3:50 pm
  oldlight
  Its my pleasure, friend!
 • hoaithu2478 August 21, 2006, 7:00 am
  hoaithu2478
  Hi! thanks 4 your comment
Xem tất cả